Protestantse Kerk in Nederland
Hoofdhofgemeente
 
 
Waar wij als Hoofdhofgemeente voor staan

Waar wij als Hoofdhofgemeente voor staan

Als Hoofdhofgemeentezijn we een deel van Gods volk onderweg.

Dat betekent voor ons, dat in onze gemeente iedereen zich mag thuisvoelen: oud of jong, met vragen en antwoorden, met talenten en zwakheden, met ervaring en tradities, met de idealen en de verhalen die ons dragen.

Samen willen we luisteren naar en leren van Gods Woord en een levende en levendige gemeenschap vormen. We willen bouwen aan een huis waar de blijde boodschap van Christus inspirerend en eigentijds ter sprake komt. Waar mensen het licht van warmte, hartelijkheid en meeleven vinden, zodat hoofd, hart en handen worden geraakt.

Ook willen wij onderweg zijn, als navolgers van Jezus Christus, zoekend naar zin en betekenis, werkend aan de sjaloom die God bedoelt, getuigend in woord en daad van zijn vrede, liefde en gerechtigheid, en heelheid van mens en samenleving.

 
Kunst in de Kerk Kunst in de Kerk

De mensen achter de beamer/laptop hebben sinds enige tijd een prachtige werkplek. Dit gaat gepaard met een extra taak; het bedienen van twee videocamera’s ten behoeve van de beelden bij de kerkdienst.

De kerkdiensten waren altijd al te beluisteren via internet en in Berkumstede, maar inmiddels is daar het beeld van de kerkzaal aan toegevoegd. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, dat de introductie niet zonder haken en ogen is geweest. Sterker nog, op het moment van schrijven blijken er nog steeds dingen fout te gaan in het doorzenden van de kerkdiensten naar Berkumstede en het internet.

Het voert te ver om alle knelpunten afzonderlijk te benoemen, maar het is helaas zo dat er allerlei factoren een rol spelen, waar we geen absolute controle over hebben. Kastjes, kabels, weersfactoren, mensenwerk. We staan niet alleen in de problemen, de Emmaüskerk had bijvoorbeeld laatst ook hele-maal geen geluid op de dag dat dit bij ons ook misging en tijdens de startzondag waren zowel Ichthuskerk als Hoofdhof niet fatsoenlijk te ontvangen.

Er zat 10 minuten verschil tussen beeld en geluid. De diensten waren bijna niet te volgen. Deze storing bleek veroorzaakt door het onweer van de dag ervoor, en sindsdien heeft de installateur het zendkastje vervangen. We hoopten toen van de ellende af te zijn, maar helaas zijn er na die tijd ook nog dingen fout gegaan. Dit kastje ging niet automatisch zenden, wat het eerdere kastje wel deed. Zittend bij de laptop kunnen we niet zien of de beelden wel doorgezonden worden, dus wij bleven de diensten in beeld brengen en hoorden pas achteraf of het gelukt was of niet. Heel frustrerend.

Maar voor de mensen die een aantal keren tever-geefs afstemden op de dienst in Berkumstede of via internet was het natuurlijk het vervelendst. Soms was er niets te zien en soms zelfs helemaal niets te horen tegen half 10. Een paar keer kon de koster door een “reset” de uitzending iets na half 10 aan de praat krijgen, maar vaak waren mensen dan al afgehaakt. Heel begrijpelijk.

De afgelopen maanden is door de firma Schaap en de koster het systeem uit en te na getest en dan deed alles het door de week echt probleemloos, terwijl dan op zondag om half tien de techniek weer verstek liet gaan. Er zitten zoveel schakels in het proces waar het fout kan gaan, dat er blijkbaar meerdere lekken boven moeten komen. Dat is bijna niet te begrijpen in een tijd waarin alles mogelijk schijnt te zijn.

Hoe nu verder?

 

lees meer »
 
Een stukje geschiedenis van Gereformeerd Berkum

Een stukje geschiedenis van Gereformeerd Berkum

Indertijd zijn bij het 50 jarig jubileum enkele boekjes uitgegeven over de geschiedenis van Gereformeerd kerk van Berkum. Wij zijn nu al weer vele jaren later en hebben er sindsdienheel wat nieuwe leden bijgekregen. Meerdere van deze nieuwe leden hebben ons gevraagd hoe het allemaal ook al weer gegaan i9s bij het ontstaan van onze kerk. Zo kregen wij bij voorbeeld vragen over hoe het nu kan dat de Hervormde gemeente in Berkum onder de grote paraplu van Zwolle valt en de Gereformeerde kerk zelfstandig is.

U begrijpt dat hier een lange geschiedenis aan vooraf is gegaan en dat men die moet zien in de tijd waarin dit alles heeft plaats gevonden. De ontstaansgeschiedenis van onze kerk is gesitueerd in de ernstige crisisjaren met veel werkeloosheid en de dreiging van een (wereld)oorlog.

Wanneer u in het bezit bent van het jubileumboekje dat indertijd is uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Gereformeerde kerk in Berkum, dan kunt u daarin veel informatie vinden die verzameld is door Ds. A.Schweitzer, toentertijd predikant in ruste en wonende in Berkum.

Hij geeft in het jubileumboekje de geschiedenis heel duidelijk weer. Hij was nauw bij de geschiedenis van de kerk betrokken als lid van een herdenkingscommissie en heeft in die functie ook veel gegevens ontvangen van kerkleden die dit alles zelf nog hebben meegemaakt.

 

lees meer »
 
 
 
 
Informatie

Kerkweg 26
8024 AN Zwolle (Berkum)

route

 


Kerkblad De Hoofdhof
 Beleidsplan 2016 - 2021
 


Klik op logo voor meer informatie
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.