Protestantse Kerk in Nederland
Hoofdhofgemeente
 
 
Beamer gebruik Beamer gebruik

Tijdens de morgendiensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Hierop wordt o.a. de liturgie getoond (inclusief alle liedteksten en informatie over de collecte).

 
Jeugdkerk Jeugdkerk

Elke 2e zondag van de maand komen jongeren uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs bij elkaar in de jeugdkerk.

 
Kerkdienst gemist Kerkdienst gemist

"Live uw kerkdienst beleven en terugluisteren".

Kerkdienst gemist?

Beluister de dienst via Internet. Ga naar http://kerkdienstgemist.nl.

 
Kerktelefoon Kerktelefoon

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met dhr. W. Hornstra, Geleen 37, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, tel. 420 22 85.

Indien u de diensten van de Hoofdhof beluistert via de kerktelefoon, worden de mededelingen om 9.20 uur en om 18.50 uur aan u voorgelezen door een van onze lectoren. Wij verzoeken u vriendelijk vanaf dit tijdstip ingeschakeld te zijn.

 
Liturgie groot lettertype. Liturgie groot lettertype.

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen dan kunt u deze per mail ontvangen. Stuur hiervoor een mailtje naar Klazien Helder, , met het verzoek om u op de maillijst voor de groot letter liturgie te zetten.

 
Ophaalmogelijkheid voor Kerkdienst Ophaalmogelijkheid voor Kerkdienst

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van de Meulen(Diaconie) tel. 038 - 454 20 83

 
Koffie drinken na de dienst

Koffie drinken na de dienst

In principe is er na elke ochtenddienst koffiedrinken. Dit vinden wij als kerkenraad heel belangrijk. Het hoort bij onze Hoofdhof. Wij ontmoeten elkaar en willen een gastvrije kerk zijn.

Wij drinken jaarlijks zo’n 8.000 tot 10.000 kopjes koffie en thee na de kerkdienst. En daar moeten we ook gewoon mee doorgaan als wij dat gezellig vinden.

Tegelijkertijd hebben wij te maken met buffetinkomsten die verminderd zijn door het wegvallen van kleine begrafenissen. Yarden en Monuta verzorgen die nu zelf in hun eigen centrum op Kranenburg.

Daarom heeft de kerkenraad met pijn in het hart besloten om, ook bij interne Hoofdhof-activiteiten, voor alle koffie en theeconsumpties in De Hoofdhof een verplichte bijdrage van EUR 0,50 te vragen, met uitzondering van het koffiedrinken na de zondagdienst en de consumpties bij interne vergaderingen van Hoofdhofvrijwi-ligers/amtsdragers.

Het tarief is nog steeds heel redelijk als we dat vergelijken met andere kerkelijke zalencentra. Wel willen wij u verzoeken om bij het koffiedrinken na de kerkdienst aandacht te geven aan de lange, aluminium bussen met rode stikker - u kunt ze niet missen - waarin u een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van het koffiedrinken kunt deponeren. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van collectebonnen, die dan als een gift worden beschouwd.

Andries Westerholt,
namens de kerkenraad en kerkrentmeesters

 
 
 
 
Informatie

Kerkweg 26
8024 AN Zwolle (Berkum)
route


Kerkblad De Hoofdhof
 Beleidsplan 2016 - 2021
 

Klik op logo voor meer informatie
Persbericht

Klik op logo voor meer informati
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.