Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022
Onder deze slogan vindt van 15 januari 2022 t/m 29 januari 2022 de Actie Kerkbalans plaats.
Dan wordt het informatiemateriaal bij u thuis bezorgd en wordt in de week van 24 januari 2022 uw antwoord opgehaald.
Met deze Actie wordt aan de gemeenteleden gevraagd weer een Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) toe te zeggen om de activiteiten van De Hoofdhof
in 2022 voort te kunnen zetten en om een levendige en open gemeente te kunnen blijven, waar iedereen welkom is. U wordt gevraagd ruimhartig toe te zeggen.
Er is minimaal 5% meer nodig dan voorgaand jaar, door prijsstijgingen circa 3% en een afnemend ledental van 2%.
Bij voorbaat heel veel dank.
Tegelijkertijd krijgt u de gelegenheid een vaste jaarlijkse bijdrage toe te zeggen voor de Diaconie en de ZWO.
 
terug