Kernteams Kernteams
Dit zijn de komende aktiviteiten van de kernteams.


Eredienst
Er wordt op verzoek van diverse gemeenteleden gekeken naar de vorman van de Avondsmaalviering.
Het staan in een kring wordt zeer positief ervaren en hierdoor ontstaat een hechtere gemeenschapsband.
Voorstel is een liede te zingen in plaats van orgelspel bij het verlaten van de kinderen tijdens de dienst.
 
terug