Kindernevendienst Kindernevendienst
Weet jij het al?

de opmaat naar een gesprek over iets dat belangrijk en bijzonder is. In het evangelie van Marcus, waaruit we deze weken lezen, worden dat soort gesprekken veel gevoerd.
Als er bijzondere dingen gebeuren, zegt Jezus vaak tegen de omstanders: "Vertel het maar niet verder.” Maar telkens weer gaan ze het juist overal rondvertellen. “Weet jij het al?” roepen ze door de straten. En wat het antwoord ook zal zijn, of je het nou wel of niet al weet – ze zullen het blijven vertellen. Want dit zijn dingen waarover je je mond niet kunt houden.

In de kerk blijven we dat ook doen. Als we de verhalen over Gods liefde horen, móeten we er wel over praten.

Zondag 7 juni wordt Marcus 3: 20-35 gelezen.

Het thema is Hoe goed ken jij Hem?
De schriftgeleerden denken dat ze weten wie Jezus is, maar hoe goed kennen zij Hem eigenlijk? Zelfs zijn eigen familie kan niet altijd begrijpen wat Jezus doet.


terug