Persbericht Persbericht
Lezing in synagoge van Zwolle

Op woensdagavond 25 januari a.s. geeft prof.dr. Hans Jansen in de Zwolse synagoge een lezing over de vraag: Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten? Hans Jansen (niet te verwarren met de onlangs overleden Arabist Hans Jansen) is auteur van het standaardwerk “Christelijke theologie na Auschwitz”. Daarin heeft hij een overzicht gegeven van het eeuwenlange antisemitisme in de christelijke wereld. Twee jaar geleden publiceerde hij het boek “Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?” In dat boek zet hij de religieuze achtergronden van het Israëlisch-Arabische conflict op een rij. In zijn lezing bespreekt hij de belangrijkste thema’s daaruit.

Hans Jansen laat in deze lezing zien hoe in de Arabische wereld al sinds de oprichting in 1948 naar Israël wordt gekeken. De opvatting dat de staat Israël géén bestaansrecht heeft, is wijd verspreid in het hele Midden-Oosten. De Midden-Oostengeleerde Bernard Lewis zei enkele jaren geleden: “Geen enkele Moslim zal ooit definitief afstand doen van grondgebied dat ooit behoorde tot het Rijk van de Islam.” Het Israëlisch-Arabische conflict is dan ook niet alleen een politiek, economisch of militair conflict. Het is vooral een religieus conflict, waar velen in de geseculariseerde Westerse wereld weinig oog voor hebben.

De bijeenkomst vindt plaats in de synagoge, Samuel Hirschstraat 8 te Zwolle en begint om 19.30 uur. De avond wordt georganiseerd door de Zwolse afdeling van het Genootschap Nederland-Israël. Niet leden betalen een toegang van 
€ 7,50.
Het Genootschap Nederland-Israël dat de avond organiseert, staat open voor allen die Israël en de joodse cultuur beter willen leren kennen. Leden krijgen per seizoen vijf interessante lezingen en een culturele avond aangeboden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de fraaie synagoge van Zwolle.
terug