Project Ramen en deuren open Project Ramen en deuren open
Waarom de middengeneratie? Omdat er zowel voor de ouderen als de jeugd al de nodige aandacht is met een daarbij behorend aanbod aan activiteiten.

Er is een kleine regiegroep gevormd met Miny Veenema en Aart Schippers vanuit de diaconie plus Jennifer Diepman, Petralijn Hellinga en Marten Woudsma. Zij hebben een aantal vrijwilligers gevonden om gesprekken te voeren met leden van onze gemeente, om een beeld te krijgen van wat hen bezighoudt. De regiegroep en de vrijwilligers zijn geholpen door Bernard Vosselman, specialist waarderende gemeenteontwikkeling.

De komende periode zullen de vrijwilligers contact opnemen met een aantal gemeenteleden om een afspraak te maken. Vanuit de gesprekken proberen we dan een beeld te krijgen hoe onze gemeenteleden in het leven staan, hoe hun betrokkenheid eruitziet als het gaat om kerkelijke activiteiten en welke opvattingen en ideeën daarover zijn.

Mocht u niet vóór maandag 19 juni 2023 zijn benaderd voor een afspraak maar toch wel heel graag in gesprek willen, wilt u dat dan doorgeven aan ondergetekende? Dan kunnen we kijken wat we kunnen doen.

Diaconie
Miny Veenema: tel.: 06-48945700; e-mail: minyveenema@gmail.com
Aart Schippers: tel.: 038-4536880; e-mail: aaschippers@ziggo.nl
 
terug