Top 2000 kerkdienst Top 2000 kerkdienst
Top2000 kerkdienst  - geef je verzoeknummers door!

Op zondag 13 december stond een e-meeting gepland. Vanwege de corona-maatregelen wordt dit een Top2000 kerkdienst. Dat is een kerkdienst waarin gebruik wordt gemaakt van Top2000-liederen. 
De commissie is al druk bezig liederen te verzamelen.
U en jij mag ook een verzoeknummer doorgeven dat u graag zou willen terughoren in een kerkdienst. Uit de nummers wordt een keuze gemaakt.
Mail/app ze  tot 20 oktober naar dsmarijnrohaan@gmail.com  / 0653203778 

En schrijf de datum 13 december vast in je agenda!

Gert de Jong, Ante Woudsma, Marrianne van Norel, Marjet Zijlstra 

(Ook meedoen in de commissie? Van harte welkom!)
 
terug