Kerkdiensten


 
Zondag 19 mei 2024, 09:30 uur
PINKSTEREN ‘FEEST VAN DE GEEST’

 
Predikant ds. Marijn Rohaan
Ouderling Madeleen Wagteveld
Diaken Jan Visscher
Lector Alice Tanis
Organist Gert de Jong

Liturgie

Nieuwsbulletin
 
De 1e collecte is bestemd voor de ZWO/Missionair Werk, online platform voor zinzoekers.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=lC1ANiS_RIul2flUosdsYw
 
De 2e collecte is voor de Diaconie/Vakanties met aandacht van het Vakantiebureau.
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=HHunFU9_SjyRWHiOwWZnMQ
 
U kunt op bovenstaande linkjes klikken voor een bijdrage aan de collectes.  
 
OPPAS EN KINDERNEVENDIENST
Voor de kleintjes is er oppas en er is Kindernevendienst.


Na afloop is er tijd voor ontmoeting onder het genot van koffie, thee en ranja.
 


Collecten (Corona periode)

Dienst gemist? Kijk hier terug op kerkdienstgemist

 
Kerktelefoon


Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met:

Willem Hornstra
038 - 453 71 45

of met

Hans Kooijker
06-12 04 63 48

Indien u de diensten van de Hoofdhof beluistert via de kerktelefoon, worden de mededelingen om 9.20 uur voorgelezen door een van onze lectoren.

 
Kerkdienst gemist


"Live uw kerkdienst beleven en terugluisteren".

Beluister de dienst via Internet.
Ga naar Kerkdienstgemist.

 
De overweging van Ale Pietersma


Door een technisch mankement is de overweging van ds. Ale Pietersma op zondag 15 november voor veel kijkers thuis helaas onverstaanbaar geweest.

Klik voor het terug zien en luisteren op de foto hieronder.

 
Liturgie groot lettertype


Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen dan kunt u deze per mail ontvangen. Stuur hiervoor een mailtje naar Klazien Helder, phelder@home.nl, met het verzoek om u op de maillijst voor de groot letter liturgie te zetten.

 
Ophaalmogelijkheid


Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (Diaconie), tel. 06 - 482 464 70

 
Kindernevendienst


Iedere zondag ziet u de kinderen van de basisschool met hun begeleiders naar hun nevendienst gaan. We vinden het belangrijk om de verhalen te vertellen en eventuele verwerkingen samen met de kinderen te doen. We vormen een hecht team en met de projecten rond Kerst en Pasen werken we geïnspireerd samen ds. Marijn Rohaan. De medewerkers: Irene Heideveld, Gertia Woudsma en Jennifer Diepman.

 
Jeugdkerk


Elke 2e zondag van de maand komen jongeren uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs bij elkaar in de jeugdkerk.