Kerkdiensten


Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl  Gemeenteleden kunnen in beperkte mate aanwezig te zijn en dienen zich zaterdag voor de dienst aan te melden, zie voor het laatste nieuws.

Zondag 18 oktober

Aanvang: 09.30 uur
Predikant: Ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
Organist: Gert de Jong

collecte 1: KZWO/Kerk in Actie – Rwanda
collecte 2: Diaconie

Liturgie

Mededelingen

Collecten Corona periode


Dienst gemist? Kijk hier voor de video

 
Kerktelefoon


Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met:

Willem Hornstra
038 - 453 71 45

of met

Hans Kooijker
038 - 420 22 85

Indien u de diensten van de Hoofdhof beluistert via de kerktelefoon, worden de mededelingen om 9.20 uur voorgelezen door een van onze lectoren.

 
Liturgie groot lettertype


Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen dan kunt u deze per mail ontvangen. Stuur hiervoor een mailtje naar Klazien Helder, phelder@home.nl, met het verzoek om u op de maillijst voor de groot letter liturgie te zetten.

 
Ophaalmogelijkheid


Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden.

Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van de Meulen(Diaconie) tel. 038 - 454 20 83

 
Kerkdienst gemist


"Live uw kerkdienst beleven en terugluisteren".

Beluister de dienst via Internet. Ga naar Kerkdienstgemist.

 
Kindernevendienst


Iedere zondag ziet u de kinderen van de basisschool met hun begeleiders naar hun nevendienst gaan. We vinden het belangrijk om de verhalen te vertellen en eventuele verwerkingen samen met de kinderen te doen. We vormen een hecht team en met de projecten rond Kerst en Pasen werken we geïnspireerd samen ds. Marijn Rohaan. De medewerkers: Irene Heideveld, Gertia Woudsma en Hilda van der Waal.

 
Jeugdkerk


Elke 2e zondag van de maand komen jongeren uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs bij elkaar in de jeugdkerk.