Protestantse Kerk in Nederland
Hoofdhofgemeente
 
 
Kerkdiensten

Onder de agenda vindt u extra informatie.

"Live uw kerkdienst beleven
” Kijk hier voor de video 

*Online diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl Voor gemeenteleden is het niet mogelijk om in de dienst aanwezig te zijn.

Collecten Corona periode


Zondag 9 augustus - online dienst en genodigden*

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: Ds. Anco Tol
Organist: Gert de Jong
Collecte 1 - Diaconie
Collecte 2 - kerk
Liturgie

Collecten Corona periode


Dienst gemist? Kijk hier voor de video

----------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ophaalmogelijkheid voor Kerkdienst

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden.
Hiervoor kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken of met Jan van de Meulen(Diaconie) tel. 038 - 454 20 83

 
Liturgie groot lettertype

Wilt u gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype in de dienst, dan kunt u deze vinden in de hal.

Bent u niet in de gelegenheid om de kerkdiensten bij te wonen dan kunt u deze per mail ontvangen. Stuur hiervoor een mailtje naar Klazien Helder, phelder@home.nl, met het verzoek om u op de maillijst voor de groot letter liturgie te zetten.

 
Kerktelefoon

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met

dhr. Willem Hornstra
Geleen 37
038 - 453 71 45

of met

dhr. Hans Kooijker
Fivel 3
038 - 420 22 85


Indien u de diensten van de Hoofdhof beluistert via de kerktelefoon, worden de mededelingen om 9.20 uur en om 18.50 uur aan u voorgelezen door een van onze lectoren. Wij verzoeken u vriendelijk vanaf dit tijdstip ingeschakeld te zijn.

 
Kerkdienst gemist

"Live uw kerkdienst beleven en terugluisteren".

Kerkdienst gemist?

Beluister de dienst via Internet. Ga naar Kerkdienstgemist.

 
Beamer

Tijdens de morgendiensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Hierop wordt o.a. de liturgie getoond (inclusief alle liedteksten en informatie over de collecte).

 
Koffie drinken na de dienst

In principe is er na elke ochtenddienst koffiedrinken. Dit vinden wij als kerkenraad heel belangrijk. Het hoort bij onze Hoofdhof. Wij ontmoeten elkaar en willen een gastvrije kerk zijn.

Wij drinken jaarlijks zo’n 8.000 tot 10.000 kopjes koffie en thee na de kerkdienst. En daar moeten we ook gewoon mee doorgaan als wij dat gezellig vinden.

Om de financiën van de kerk op peil te houden heeft de kerkenraad besloten om bij interne Hoofdhof activiteiten voor alle koffie- en theeconsumpties een verplichte bijdrage van € 0,70 te vragen, met uitzondering van het koffiedrinken na de zondagdienst en de consumpties bij vergaderingen van Hoofdhof vrijwilligers/ambtsdragers.

Het tarief is nog steeds heel redelijk als we dat vergelijken met andere kerkelijke zalencentra. Wel willen wij u verzoeken om bij het koffiedrinken na de kerkdienst aandacht te geven aan de lange, aluminium bussen met rode stikker - u kunt ze niet missen - waarin u een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van het koffiedrinken kunt deponeren. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van collectebonnen, die dan als een gift worden beschouwd.

Douwe Klein,
namens de kerkenraad en kerkrentmeesters

 
Kindernevendienst

Iedere zondag ziet u de kinderen van de basisschool met hun begeleiders naar hun nevendienst gaan. We vinden het belangrijk om de verhalen te vertellen en eventuele verwerkingen samen met de kinderen te doen. We vormen een hecht team en met de projecten rond Kerst en Pasen werken we geïnspireerd samen ds. Marijn Rohaan. De medewerkers: Irene Heideveld, Gertia Woudsma en Hilda van der Waal.

 
Jeugdkerk

Elke 2e zondag van de maand komen jongeren uit de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs bij elkaar in de jeugdkerk.

 
 
 
 
Informatie

klik op het logo voor de tip
 


Toen was geloof nog heel gewoon. In de dienst van 16 augustus denken we na over geloof vroeger en nu.

Kerkweg 26
8024 AN Zwolle (Berkum)
route

 


Kerkblad De Hoofdhof
   
Klik op logo voor meer informatie
Persbericht Muziek met een Plus
 

Beleidsplan 2016 - 2021
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.