Samenwerking PGZ Samenwerking PGZ

Een afgevaardige vanuit de kerkenraad van de Hoofdhof heeft zitting in de algemene kerkenraadsvergadering van de PGZ. (Protestantse gemeente Zwolle)

De mededelingen hiervan kunt u vinden in het Hoofdhof bulletin onder verslag kerkenraad.
 
Samenwerking Ichthuskerk Samenwerking Ichthuskerk

Wat doen we samen;
  • 1 keer per 14 dagen, op maandag,  een crea-morgen, wisselend per kerk.
  • Meerdere malen per jaar een Sing-In.
  • Op verzoek met pasen en/of kerst een buiten activiteit.
  • 2 maal per jaar wordt hierover vergaderd in het HI overleg.
 
Bijbelkringen Bijbelkringen

Wie ooit in een kring gezeten heeft om samen met anderen uit de Bijbel te lezen en te delen met elkaar wat je daarin raakt en wat vragen oproept, weet hoe verrijkend dat is!

Ook in onze Hoofdhof zijn een aantal van die kringen. Aan de hand van het materiaal “Samen groeien” wordt in die kringen met elkaar uit de Bijbel gelezen en daar over gepraat.

Vragen? Arie van der Zwan weet er alles van: tel. 4533177.

 

 
Bijbelstudie Bijbelstudie

INTERKERKELIJKE BIJBELSTUDIE "SAMEN GROEIEN RONDOM GODS WOORD"

Al vele jaren zijn er drie bijbelstudiekringen in Berkum waar de deelnemers met plezier heen gaan.
We werken met een vragenboekje van WEC en om de beurt komen we bij iemand thuis.
U bent van harte welkom en we zullen u met vreugde begroeten!
Inlichtingen:
 
Harmke Visscher tel. 4550073 om de 14 dagen op dinsdagmorgen
Tineke Bosch tel. 4551560 op de 1e en 3e woensdagmorgen
 
Praatgroepen Praatgroepen

Vrouwen in Berkum praten met elkaar over geloof en wat dat betekent in hun leven. Hiervoor zijn er verschillende praatgroepen op dinsdag- en woensdagmorgen.

De groepen komen één keer per veertien dagen bij elkaar van 9.30 - 11.30 uur bij één van de deelneemsters thuis. De grootte van de groepen varieert van 6 tot 9 personen.

Sommige vrouwen zijn lid van één van de Berkumse kerken, anderen niet. Er is ruimte voor nieuwe deelnemers.

Bij voldoende belangstelling kan misschien ook een groep voor een andere dag worden gevormd.

Belangstelling? Bel dan met Harmke Visscher tel. 4550073 of Bea Schippers tel. 4527256.