Het Pastoraat Het Pastoraat

Of wilt U zelf bezoek? Aarzel dan niet en laat het ons weten.

Het pastoraal team bestaat uit:

de pastorale ouderlingen:
Wijk 2: mw. Madeleen Wagteveld, tel. 038 - 454 7233
Wijk 7: dhr. Theo Zijlstra, tel. 038 - 4551725

de pastorale bezoekwerkers:
mw. Coby Bartels en dhr. Theo Zijlstra.

Onze predikant:
Ds. Marijn Rohaan - Bisperink
tel: 06 - 53203778

de coördinator pastoraat:
Desiree Lips, tel  06 - 42841201


Wat te doen wanneer u een pastoraal gesprek wenst?

U kunt contact zoeken met uw contactpersoon of uw wijkdiaken, deze behartigen uw belangen.

Voor wijk 2 en 7 kunt u uw pastorale ouderling inschakelen. De contactpersonen/wijkdiakenen van de overige wijken nemen contact op met de coördinator pastoraat. Deze neemt weer contact op met een van de vijf Pastoraal bezoekwerkers.

De Pastorale bezoekwerker is gemeentebreed inzetbaar, zowel voor incidentele bezoeken als voor langdurende contacten.

Alle bij het pastorale werk betrokken mensen komen regelmatig bij elkaar in het Pastoraal Beraad.

coördinator pastoraat, Desiree Lips

terug