Ledlampen aktie Ledlampen aktie
Samen met Natuur en Milleu wordt na de startzondag een actie gestart zodat gemeenteleden via de kerk/diaconie led lampen kunnen kopen voor eigen gebruik. 
De meeropbrengst gaat naar een goed doel.
terug