Predikant Hoofdhofgemeente Predikant Hoofdhofgemeente


Marijn Rohaan-Bisperink

Marijn Rohaan, predikant in de Protestantse Gemeente Berkum sinds mei 2019

Fijn dat je rondkijkt op de website van de Hoofdhof. Graag vertel ik iets meer over mij als predikant. Ik ben Marijn Rohaan. Ik ben getrouwd met Hans, hij werkt als dierenarts. Samen hebben we drie kinderen.

Ik heb de bachelor Theologie gedaan in Nijmegen en Kampen. Een studie waarin talen, geschiedenis, recht, sociologie en psychologie een plek hebben, en waarin je vrij en kritisch leert nadenken en teksten leert interpreteren en uitleggen. Daarna heb ik de master Theology and Divinity gevolgd, die voorbereid op het werk als gemeentepredikant. Ik heb tijdens mijn studie in het ziekenhuis en verpleeghuis ook ervaring opgedaan als geestelijk verzorger. Uiteindelijk heb ik gekozen voor het gemeentewerk, omdat je daarin het langst met mensen meeloopt en allerlei levensmomenten met mensen beleeft.

Het blijft iets heel bijzonder om dicht bij mensen te zijn, en geloof en het leven te delen.
Ik heb gewerkt in de Protestantse Gemeente Steenwijk (vanaf 2011) en de Mariakerk in Vollenhove (vanaf 2013). In 2019 ben in de Hoofdhof in Berkum beroepen. Als predikant denk ik in de Raad van Toezicht ook mee over de christelijke identiteit van basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. Vanaf 2022 heb ik de tweejarige opleiding Contextueel Pastoraat gevolgd, en veel geleerd over wat zich afspeelt tussen familieleden en generaties.
Ik vind het geen eenvoudige tijd om kerk in te zijn: de wereld is snel en gehaast en er is veel wat er aan mensen trekt.

Ook met verschillende generaties samen geloven is soms een uitdaging. En tegelijkertijd is in het geloof een diepe rust te vinden, die ik aan ieder mens gun. Grond onder de voeten, een bedding om in te gaan.
Ik heb een aanstelling van 60%. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.

In de Hoofdhof kun je me ontmoeten o.a. bij bezinningsactiviteiten, bij Land van Verwondering (geloofscatechese voor kinderen), bij kerkdiensten en vergaderingen. Ik kom ook bij mensen thuis, spontaan en op verzoek. Als er behoefte is aan een gesprek, als je iets wilt delen of juist wilt vragen, laat het me weten als ik iets voor je kan betekenen.

Een hartelijke groet,
Ds. Marijn Rohaan

Tel 06-11739149
dsmarijnrohaan@gmail.com
Boogmakerstraat 27
8043AP Zwolle


Een terugblik van de afgelopen jaren in foto’s: 
terug