Kerkelijke activiteiten Kerkelijke activiteiten

De kerkenraad heeft in vergadering van 8 juni jl. besloten dat alle kerkelijke activiteiten weer van start kunnen gaan met een maximum van 15 personen met in acht neming van de richtlijnen van de PKN. Voor gebruik van de zalen dient van tevoren overleg te zijn met mw. Truus van Well, koster/beheerder.
terug