Bijbelstudie Bijbelstudie

INTERKERKELIJKE BIJBELSTUDIE "SAMEN GROEIEN RONDOM GODS WOORD"

Al vele jaren zijn er drie bijbelstudiekringen in Berkum waar de deelnemers met plezier heen gaan.
We werken met een vragenboekje van WEC en om de beurt komen we bij iemand thuis.
U bent van harte welkom en we zullen u met vreugde begroeten!
Inlichtingen:
 
Harmke Visscher tel. 4550073 om de 14 dagen op dinsdagmorgen
Clary Eilander tel. 4536602 op de 2e en 4e dinsdagmorgen
Tineke Bosch tel. 4551560 op de 1e en 3e woensdagmorgen
terug