Engelen Project Engelen Project

Feest in de donkerste tijd van het jaar.

We vieren het feest van het licht van Jezus’ geboorte in de donkerste tijd van het jaar. Volgens de evangelieschrijver Lucas verscheen er een engel aan de herders in het veld met goed en vreugdevol nieuws in een tijd van strijd en angst. Een heus engelenleger zong na deze aankondiging over eer aan God en vrede op aarde. Wij leven ruim 2000 jaar later. De echo van de boodschap van de engel klinkt ook nog na in onze levens.
Wij hebben (bij tijd en wijle) nog steeds een engel nodig om wat licht in ons leven te brengen.
In de praktijk van het menselijk bestaan zijn we soms (als) een engel voor de medemens en hebben we soms zelf een engel nodig. Het zou heel mooi zijn als in deze donkere tijd van het jaar een aantal engelen op pad kunnen gaan om iets van licht te brengen.
Om anoniem (een engel zie je immers niet) een aardigheidje bij iemand door de bus te doen of voor de deur te zetten. Met als enige afzender: een engel van de Ichthus en de Hoofdhof.
Zou U zo’n engel willen zijn? Heeft U er plezier in om iets anoniem bij iemand te bezorgen? Dat kan een mooie kaart zijn met iets lekkers, een kaars met een gedichtje of wat u dan ook maar zelf kunt bedenken. Gewoon als een lief gebaar naar iemand die dat goed kan gebruiken.
Geef U dan op!

Weet U iemand (hoeft helemaal geen lid te zijn van Ichthus of Hoofdhof) die wel een steuntje in de rug kan gebruiken? De redenen kunnen heel verschillend zijn en worden uiteraard niet vermeld. En alleen leeftijd is zeker geen criterium!
Geef naam en adres door!

In de eerste week van december koppelen wij dan de engelen en de opgegeven adressen aan elkaar. De praktijk wijst uit dat één engel bij twee adressen langs gaat. Dan kunnen de engelen in de laatste week voor kerst op pad gaan en hopelijk verschijnt er dan een glimlach op het gezicht van vele mensen.
S.v.p. doorgeven vóór 4 december! U kunt mailen naar:

Anjo Baars anjobaarsstad@gmail.com
Klazien Beltman aghbeltman@gmail.com
Fokje Duursema fduursema@ziggo.nl of tel. 038-454 61 55
Desiree Lips desireelips@kpnplanet.nl of tel. 06 42841201

 
terug